Federacija BiH potrošila milione na razne komisije

Milion eura godišnje ministarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine trošila su za rad novoosnovanih komisija.

Milion eura godišnje ministarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine trošila su za rad novoosnovanih komisija. Federalni revizori upozoravaju da su mnoga od njih obavljala redovne poslove ministarstva, a da su pojedini zaposlenici za taj rad naplaćivali desetke hiljada eura. Uprkos upozorenjima i preporukama, aktuelni saziv federalne Vlade povećao je naknade za rad u komisijama, pa se sada mogu očekivati još veći troškovi.

Izvor: Al Jazeera