Kuća za 13 eurocenti: Mlade porodice se doseljavaju u Legrad

Općina Legrad u hrvatskoj Podravini otvara novi krug konkursa za prodaju kuća za 13 eurocenti.

Općina Legrad u hrvatskoj Podravini otvara novi krug konkursa za prodaju kuća za 13 eurocenti.

Dio je to demografske politike pitomog sela uz granicu sa Mađarskom, koja u posljednjih pet godina donosi konkretne rezultate.

Već je pet kuća prodato za 13 eurocenti, a u Legrad su doselile mlade porodice iz Pule i Zagreba.

Za preseljenje su zainteresovane i izbjeglice iz Ukrajine.

Izvor: Al Jazeera