Srbi sa Kosova se i dalje ne smatraju dijelom kosovskog društva

Od proglašenja nezavisnosti prošlo je 16 godina, ali veliki broj Srba na Kosovu, iako možda ima kosovsko državljanstvo, i dalje smatra Srbiju svojom državom.

Od proglašenja nezavisnosti prošlo je 16 godina, ali veliki broj Srba na Kosovu, iako možda ima kosovsko državljanstvo, i dalje smatra Srbiju svojom državom. Na Kosovu se, kažu, ne osećaju prihvaćeno, a njihova prava se ne poštuju.

Izvor: Al Jazeera