Hrvatska mijenja sistem naplate cestarine

Otvoreni sistem ulaska na autoput povećat će propusnost vozila za deset puta.

Do 2026. Hrvatska će promijeniti sistem naplate autoputa. Moći će da se bira daljinska naplata preko kamera ili kupovina naprave za elektronsku naplatu putarine. Otvoreni sistem ulaska na autoput povećat će propusnost vozila za deset puta.

Izvor: Al Jazeera