Gase se škole u dalmatinskom zaleđu

U Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježe povećanje broja prvačića, ali se područne škole zatvaraju, a sela su sve praznija.

Depopulacija u Hrvatskoj vidi se i kroz pad broja prvačića – 800 ih je manje nego prethodne godine.

Iako u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježe povećanje broja prvačića, u dalmatinskom zaleđu stanje je loše.

Tamo se iz godine u godinu područne škole zatvaraju, a sela su sve praznija.

Vlasti se trude raznim poticajima zaustaviti taj trend zatvaranja područnih škola.

Izvor: Al Jazeera