Posljedice rata u Ukrajini osjećaju se i na Antarktiku

Mnoga su istraživanja sada na čekanju, jer je većina naučnika u vojnoj obvezi i bore se na ukrajinskim linijama fronta.

Posljedice rata u Ukrajini osjećaju se i na Antarktiku. Ukrajinski naučnici i dalje prikupljaju podatke o posljedicama globalnog zagrijavanja. No, mnoga su istraživanja sada na čekanju, jer je većina naučnika u vojnoj obvezi i bore se na ukrajinskim linijama fronta.

Izvor: Al Jazeera