Izbor prvog čovjeka FUP-a: Tužba protiv Nikšića i Isaka

Imenovanje prvog čovjeka Federalne uprave policije godinama je kamen spoticanja unutar vladajućih političkih struktura u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

Imenovanje prvog čovjeka Federalne uprave policije (FUP) godinama je kamen spoticanja unutar vladajućih političkih struktura u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

Od 2019. godine poništeno je nekoliko konkursa za izbor direktora FUP-a, pa i posljednji – prema tumačenju aktuelne federalne Vlade.

Njena odluka da zanemari posljednji konkurs i Vahidina Munjića, koordinatora u kabinetu direktora, s činom glavnog inspektora, ovlasti da obnaša dužnost direktora na tri mjeseca, postala je predmetom sporenja i tužbi.

Izvor: Al Jazeera