Hidroelektrane na Drini uništavaju rijetka prirodna mrijestilišta mladice

Građani Goražda godinama se protive izgradnji novih hidroelektrana iako je priroda već dodatno ugrožena zahvaljujući postojećim.

Na pritokama Drine izgrađeno je nekoliko hidroelektrana, a u planu je i podizanje novih.

U njenom toku u Goraždu je, kažu aktivisti, zbog toga ugrožen biljni i životinjski svijet. 

Izvor: Al Jazeera