U Skupštini RS-a počela rasprava o kriminalizaciji klevete

Sporni Nacrt zakona predviđa kriminalizacija klevete, koji bi uvredu i klevetu tretirao kao krivično djelo i za to nametnuo drakonske kazne.

U Narodnoj skupštini bh. entiteta Republika Srpska počela je rasprava o spornom Nacrtu zakona kojim se predviđa kriminalizacija klevete i koji bi uvredu i klevetu tretirao kao krivično djelo i za to nametnuo drakonske kazne.

Ministar pravosuđa RS-a Miloš Bukejlović rekao je da postoji potreba za njegovim donošenjem.

Dodaje da krivična djela protiv časti i ugleda postoje u zakonodavstvima zemalja regije te da je za njih predviđena novčana kazna.

Najava ovog nacrta zakona u bh. javnosti, posebno u novinarskoj zajednici, izazvala je burne reakcije i oštro protivljenje.

U Banjoj Luci je Al Jazeerina Ljiljana Smiljanić.

Izvor: Al Jazeera