Izvlačenje javnog novca zloupotrebom prava na javne informacije

U posljednjih deset godina broj zahtjeva za slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori porastao je sa 400 na više od 9.000.

U posljednjih deset godina broj zahtjeva za slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori porastao je sa 400 na više od 9.000.

Kako je pokazala analiza Centra za građansko obrazovanje, u porastu su i zloupotrebe tog prava.

Cilj je sticanje materijalne dobiti koju pojedinci ostvaruju kada nadležna tijela ne odgovore u roku.

Državni organi dužni su na zahtjev za pristup informacijama odgovoriti u roku 15 dana.

Ako to ne učine, pojedinac se može žaliti Agenciji za zaštitu ličnih podataka, koja u istom roku mora odgovoriti.

Kada i taj rok istekne, na raspolaganju je i tužba Upravnom sudu, koji konstatira prekoračenje i dodjeljuje novčanu naknadu.

U posljednje dvije godine broj tih tužbi protiv Agencije je u značajnom porastu.

Detalje donosi Al Jazeerina Željka Zvicer.

Izvor: Al Jazeera