Nove političke opcije kod Srba na Kosovu

Deset godina od formiranja Srpske liste, na kosovskoj političkoj sceni pojavljuju se nove političke opcije kod srpskog stanovništva.

Deset godina od formiranja Srpske liste, na kosovskoj političkoj sceni pojavljuju se nove političke opcije kod srpskog stanovništva.

U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova do sada je registrirana jedna stranka, a dvije su u pripremi.

Upravo je dominacija Srpske liste i kontrola koju ima nad svim institucijama u mjestima gdje živi srpsko stanovništvo potaknula mlade na politički angažman.

Izvor: Al Jazeera