Sumnja na kartelske dogovore za podizanje cijena u Hrvatskoj

Podizanje cijena koje je primijećeno u Hrvatskoj nakon ulaska u eurozonu pobudilo je sumnju da je riječ o zabranjenim kartelskim dogovorima među konkurentima.

Podizanje cijena koje je primijećeno u Hrvatskoj nakon ulaska u eurozonu pobudilo je sumnju da je riječ o zabranjenim kartelskim dogovorima među konkurentima. Njih je teško dokazati jer su oni usmeni i često se postižu na sastancima strukovnih udruženja.

Izvor: Al Jazeera