Dužina videa 02 minutes 37 seconds

Podjele oko danskog plana borbe protiv getoizacije

Težnja vlasti da ukine takozvana geta dovela je do toga da su reklasificirali građane po rasnoj osnovi.

Advokati za ljudska prava osporavaju stambenu politiku u Danskoj.

Vlada provodi pravilo zabrane getoizacije za doseljenike, odnosno naseljavanja u samo određenim okruzima.

Ideja je da regije budu naseljene osobama različitih korijena.

Ali pokazalo se da plan izaziva podjele.

Izvor: Al Jazeera