Subvencije za kupovinu stana u Srbiji: Komplikovani i nejasni uslovi

Organizacije koje zastupaju prava majki upozoravaju da nije dobro rješenje da pravo na subvenciju imaju samo osobe s prihodima koji ne prelaze dvije prosječne plate.

Samohrane majke i parovi u Srbiji od početka godine imaju pravo na bespovratna sredstva do 20.000 eura za kupovina stana.

Vlada tvrdi da time želi potaknuti natalitet, dok organizacije koje zastupaju prava majki upozoravaju da nije dobro rješenje da pravo na subvenciju imaju samo osobe s prihodima koji ne prelaze dvije prosječne plate.

Upozoravaju i na dodatne odredbe zakona kojima se rodiljama onemogućuje iskorištavanje te mjere.

Izvor: Al Jazeera