Minimalne naknade nedovoljne za život osoba s invaliditetom u FBiH

Dvoznamenkasta inflacija, poskupljenje hrane i rast cijena energenata posebno pogađaju osobe s invaliditetom.

Dvoznamenkasta inflacija, poskupljenje hrane i rast cijena energenata posebno pogađaju osobe s invaliditetom. Iz nadležnog ministarstva kažu da je novim zakonom predviđeno znatno povećanje naknada stopostotnim invalidima.

Izvor: Al Jazeera