Petina stanovnika Hrvatske u riziku od siromaštva

Približno jednak je broj onih koji nemaju dovoljno novca za plaćanje komunalnih računa., zbog čega je pokrenuta donatorska kampanja.

Petina stanovnika Hrvatske živi u riziku od siromaštva.

Približno jednak je i broj onih koji nemaju dovoljno novca za plaćanje komunalnih računa.

Posljednja energetska kriza sve je pogoršala, zbog čega je pokrenuta donatorska kampanja “Umanjimo im brige”.

Cilj je za mjesec prikupiti oko 8.000 eura za pakete pomoći.

Iz Zagreba se javlja Al Jazeerina Mirela Hamzić.

 

Izvor: Al Jazeera