Kamenolom na Velebitu: Koncesija bez studije utjecaja na okoliš

Hrvatska je ušla u EU, park Velebit pod zaštitu ekološke mreže Natura 2000, doneseni su novi zakoni – a kamenolom se ipak otvara pod istim, 35 godina starim uslovima, bez studije utjecaja na okoliš.

Usred zaštićenog parka prirode Velebit počele su pripreme za otvaranje kamenoloma Romanovac.

Stari kamenolom, koji je otvoren krajem 80-ih u Jugoslaviji, nije radio 17 godina.

U međuvremenu, Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, park Velebit pod zaštitu ekološke mreže Natura 2000, doneseni su novi zakoni – a kamenolom se ipak otvara pod istim, 35 godina starim uslovima, bez studije utjecaja na životnu sredinu.

Lokalne vlasti, ekološka udruženja, planinari i sve šira javnost započeli su pobunu protiv kamenoloma.

Izvor: Al Jazeera