Dužina videa 02 minutes 35 seconds

Ulazak RH u eurozonu: Preduzetnici upozoravaju na dodatne troškove

Hrvatska se priprema za uvođenje eura, a državni inspektorat obavio je gotovo 4.000 nadzora u kojima je utvrdio više od 1.000 povreda Zakona o uvođenju eura.

Hrvatska se priprema za uvođenje eura, a državni inspektorat obavio je gotovo 4.000 nadzora u kojima je utvrdio više od 1.000 povreda Zakona o uvođenju eura.

No, preduzetnici su primijetili novi problem. Sva trgovačka društva obavezna su u svojim poslovnim knjigama na dan 1. januar 2023. iskazati osnovni kapital i njegove dijelove koji otpadaju na dionice u eurima, za šta će dodatno morati platiti javnim bilježnicima.

Objašnjava Mirna Brekalo.

Izvor: Al Jazeera