S. Makedonija gradi novi put ka Bugarskoj

Za izgradnju moderne željeznice s obje strane granice potrebna je cijela decenija i milijardu i po evra.

Skoplje ulaže u poboljšanje putne i železničke infrastrukture prema Bugarskoj. Gradi se novi put ka granici. Sofija, takođe, ima ambiciozne planove za putno povezivanje, koje će se lakše realizovati iz evropskih fondova. Za izgradnju moderne željeznice s obje strane granice potrebna je cijela decenija i milijardu i po evra.

Izvor: Al Jazeera