Dužina videa 02 minutes 21 seconds

Srbija: Novinari ukazuju na moguće zloupotrebe u izmjenama Krivičnog zakonika

Posljednji je dan javne rasprave o izmjenama Kaznenog zakonika, u dijelu koji se odnosi na zaštitu onih koji obavljaju poslove u području javnog informiranja.

Posljednji je dan javne rasprave o izmjenama Kaznenog zakonika, u dijelu koji se odnosi na zaštitu onih koji obavljaju poslove u području javnog informiranja. Iako bi izmjene trebale dodatno zaštititi novinare, upravo su neki od njih, s pravnicima za ljudska prava, ukazali na spektar mogućih zloupotreba, zahtijevajući od ministarstva pravosuđa dodatno vrijeme za što bolja rješenja.

Izvor: Al Jazeera