Loša informiranost građana i institucija o zaštiti ličnih podataka

Najviše tragova i osjetljvih podataka, svakodnevno se ostavlja na internetu.

Lični podaci građana Srbije zakonski su zaštićeni na isti način kao i u državama EU, saopštilo je Ministarstvo pravde povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti.

U kancelariji Povjerenika za zaštitu podataka ističu da je dodatna informisanost o ovoj oblasti ipak potrebna i građanima i inistitucijama, zbog čega Dan zaštite podataka i obilježavaju edukativnom online-konferencijiom.

Prilog Ognjena Zorića.

Izvor: Al Jazeera