Vodeći faktori rizika za zdravlje: Tjelesna neaktivnost, pušenje, ishrana

Vodeći faktor rizika za zdravlje stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine njihov je životni stil, otkriva posljednji izvještaj entitetskog Zavoda za javno zdravstvo. Trendovi su mnogo nepovoljniji u odnosu na zemlje regije, a među faktorima rizika dominira tjelesna neaktivnost. Zavod godinama čeka da Federalni parlament počne s realizovanjem njihovih preporuka. 

Vodeći faktor rizika za zdravlje stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine njihov je životni stil, otkriva posljednji izvještaj entitetskog Zavoda za javno zdravstvo.

Trendovi su mnogo nepovoljniji u odnosu na zemlje regije, a među faktorima rizika dominira tjelesna neaktivnost.

Zavod godinama čeka da Federalni parlament počne s realizovanjem njihovih preporuka.