Eskalacija sukoba Armenije i Azerbejdžana: Žrtve u borbama na granici

Jedanaestorica azerbejdžanskih i dvojica armenskih vojnika poginula su u sukobu koji je jučer izbio na granici tih dviju zemalja. Te bivše sovjetske republike zaratile su 1990-ih zbog sporne regije Nagorno-Karabah. Deseci hiljada osoba tada su izgubili život, a napetosti se nikada nisu u potpunosti smirile.