Sve više ljudi traži pomoć dobrotvornih organizacija u Velikoj Britaniji

Iako je u Velikoj Britaniji broj oboljelih od COVID-a 19 u padu, dobrotvorne organizacije tvrde da sve više ljudi traži njihovu pomoć. Volonteri nastoje pomoći roditeljima koji djeci ne mogu priuštiti osnovno, ali i onima koji danima nemaju dovoljno hrane.