Moratorij na plaćanje kredita za sva fizička lica u FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine biće uveden tromjesečni moratorij na plaćanje kredita za sva fizička lica. Za firme će se razmatrati kolike ekonomske posljedice trpe zbog korona virusa. Entitetska Vlada usvojila je informaciju o programu aktivnosti za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije korona virusa.