Pakistanska termoelektrana pomaže ženama

Otkriće velikih zaliha uglja na jugu Pakistana uticalo je na ljude koji tu žive već generacijama. Žene iz siromašnih, ruralnih zajednica uglavnom su radile kući ili u polju. Međutim, nova termocentrala u Tharparkaru otvorila im je mogućnost zapošljavanja.