Deseci poziva na SOS telefon za prevenciju samoubistva

Pružiti emotivnu podršku onima koji prolaze kroz trenutke najdubljeg očajanja – u najkraćem je misija Centra Srce, nevladine volonterske udruge iz Novog Sada koja se već 28 godina bavi prevencijom suicida. Do januara ove godine, kada je zaživio nacionalni SOS telefon za prevenciju samoubistva, ova organizacija bila je jedina u Srbiji koja je pružala tu […]