Irak uklanja betonske barijere u Bagdadu

Vlada Iraka pokrenula je u Bagdadu kampanju kako bi sa ulica uklonila stotine hiljada betonskih barijera. One su godinama okruživale službene zgrade, tržnice i ulice, štiteći tako glavni grad od samoubilačkih napada. Ova mjera za građane Bagdada predstavlja izvor optimizma, zadovoljstva i osjećaja sigurnosti.