Godišnjica stradanja Vukovara, kolona sjećanja i komemoracija žrtvama

Nakon 87 dana opsade i teških borbi, JNA je 18. novembra 1991. zauzela Vukovar. Uslijedila su smaknuća i progon lokalnog nesrpskog stanovništva. Uključujući i sudove u Hagu, Hrvatskoj i Srbiji, do sada je oko 200 ljudi pravomoćno osuđeno za zločine počinjene na širem vukovarskom području. Sudionici kolone sjećanja prisjetili su se najbolnijih ratnih dana.

Nakon 87 dana opsade i teških borbi, JNA je 18. novembra 1991. zauzela Vukovar. Uslijedila su smaknuća i progon lokalnog nesrpskog stanovništva. Uključujući i sudove u Hagu, Hrvatskoj i Srbiji, do sada je oko 200 ljudi pravomoćno osuđeno za zločine počinjene na širem vukovarskom području. Sudionici kolone sjećanja prisjetili su se najbolnijih ratnih dana.