Vlasti u BiH bez odgovora na kritike izvjestitelja UN-a

Vlasti u Bosni i Hercegovine šute nakon brojnih kritika koje je na njihov račun jučer iznio specijalni izvjestilac UN-a za ljudska prava migranata. Naveo je niz primjera u kojima ta zemlja krši prava izbjeglica i migranata. Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini predlaže rješenja.

Vlasti u Bosni i Hercegovine šute nakon brojnih kritika koje je na njihov račun jučer iznio specijalni izvjestilac UN-a za ljudska prava migranata. Naveo je niz primjera u kojima ta zemlja krši prava izbjeglica i migranata. Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini predlaže rješenja.