Gradić Needles kao američko sklonište za oružje

Rasprava o kontroli oružja u SAD-u sukob je kultura – između ruralnih područja s malim gradovima u kojima je vlasništvo nad oružjem uobičajeno, i urbanih, zabrinutih zbog kriminala i masovnih pucnjava. Sjedinjene Američke Države imaju niz zakona o oružju koji se od države do države prilično razlikuju.