Grčka: Sve više djece izbjeglica ide u škole

Za mnogu izbjegličku djecu, obrazovanje u zemlji u kojoj borave nije uvijek garantovano. Prema UN-ovim podacima, milioni izbegle dece ne pohađaju škole. Ali u Grčkoj, gde mnogi tražioci azila dolaze s nadom u bolji život, postoji nada u bolju budućnost dece. John Psaropoulos ima sledeću priču.

Za mnogu izbjegličku djecu, obrazovanje u zemlji u kojoj borave nije uvijek garantovano.
Prema UN-ovim podacima, milioni izbegle dece ne pohađaju škole. Ali u Grčkoj, gde mnogi tražioci azila dolaze s nadom u bolji život, postoji nada u bolju budućnost dece. John Psaropoulos ima sledeću priču.