Izmjene zakona u Srbiji uznemirile javnost

U Srbiji je u toku javna rasprava o Izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ono što predviđa, izazvalo je oštre kritike medija i nevladinog sektora. Upozoravaju da, među ostalim, preduzeća s državnim vlasništvom neće više biti u obavezi da javnosti pružaju informacije o svom radu. 

U Srbiji je u toku javna rasprava o Izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ono što predviđa, izazvalo je oštre kritike medija i nevladinog sektora. Upozoravaju da, među ostalim, preduzeća s državnim vlasništvom neće više biti u obavezi da javnosti pružaju informacije o svom radu.