Turizam ugrožava netaknutu prirodu Antarktika

Antarktik je najveće područje netaknute prirode na Zemlji. Južni pol, poznat po šarolikom živom svijetu, suočava se s brojnim izazovima – od klimatskih promjena pa do sve većeg broja turista. Al Jazeerina ekipa pridružila se ekspediciji Greenpeacea u Weddelovom moru.

Antarktik je najveće područje netaknute prirode na Zemlji.
Južni pol, poznat po šarolikom živom svijetu, suočava se s brojnim izazovima – od klimatskih promjena pa do sve većeg broja turista.
Al Jazeerina ekipa pridružila se ekspediciji Greenpeacea u Weddelovom moru.