Bosna i Hercegovina pozvana da aktivira MAP

Bosna i Hercegovina dobila je poziv NATO-a za aktivaciju MAP-a, Akcijskog plana za članstvo u Savezu. Tu odluku donijeli su ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a iako Bosna i Hercegovina nije u potpunosti ispunila jedan od tri zahtjeva za aktivaciju – knjiženje vojne imovine. Sljedeći korak Bosna i Hercegovina treba napraviti podnošenjem prvog godišnjeg nacionalnog programa.