Kosovski ljekari suočeni s teškim uvjetima rada

Vlada Kosova svake godine izdvaja blizu 10 posto od ukupnog budžeta za zdravstvo, ali to nije dovoljno za pružanje kvalitetnih usluga. Lista pacijenata koji čekaju zdravstvene usluge je duga, oprema je stara, a često nedostaju i esencijalni lijekovi. I pored svih poteškoća, zdravstveni radnici rade sve što mogu da pomognu pacijentima. 

Vlada Kosova svake godine izdvaja blizu 10 posto od ukupnog budžeta za zdravstvo, ali to nije dovoljno za pružanje kvalitetnih usluga. Lista pacijenata koji čekaju zdravstvene usluge je duga, oprema je stara, a često nedostaju i esencijalni lijekovi. I pored svih poteškoća, zdravstveni radnici rade sve što mogu da pomognu pacijentima.