Zlostavljanje i zapuštanje životinja u morskim parkovima u Kini

Al Jazeera je otkrila rasprostranjeno zlostavljanje životinja koje borave u morskim tematskim parkovima u Kini. Dvogodišnja istraga naše mreže otkriva okrutno i nehumano postupanje prema životinjama u industriji koja vrijedi više od milijardu dolara.