Grafika: Dolina grobnica u Podrinju

Potraga za posmrtnim ostacima ubijenih u genocidu traje već dvije decenije. Prve grobnice na području Podrinja otvorene su odmah nakon rata.  Žrtve genocida pronađene su u 98 grobnica na području Srebrenice i susjednih opština. 

Potraga za posmrtnim ostacima ubijenih u genocidu traje već dvije decenije.
Prve grobnice na području Podrinja otvorene su odmah nakon rata. 
Žrtve genocida pronađene su u 98 grobnica na području Srebrenice i susjednih opština.