Štuhec prva Slovenka sa Malim globusom u spustu

Ilka Štuhec postala je prva Slovenka u historiji koja je uspjela osvojiti mali kristalni globus u spustu. 

Ilka Štuhec postala je prva Slovenka u historiji koja je uspjela osvojiti mali kristalni globus u spustu.