Rijekama ka Zapadu – 11. epizoda

U ovoj epizodi pratimo napredak kulture s fokusom na ono što sada zovemo “zapadnom civilizacijom”.

U ovoj epizodi pratimo napredak kulture s fokusom na ono što sada zovemo “zapadnom civilizacijom”.
Ona je počela, prema zapadnim historičarima, od starih Grka. Rimljani su je razvili, a jedno vrijeme stagnira nakon pada Rima.
Tek u periodu renesanse Evropa se počinje razvijati.
Ovo je priča o nastanku renesanse uz primjenu dostignuća arapskih naučnika, koje su evropski putnici otkrili u srednjem vijeku.
Islamska kultura i nauka otvorile su put do novog buđenja na Zapadu.