Stolac: Sporenja na konstitutivnoj sjednici Općinskog vijeća

Održana je konstitutivna sjednica Opštinskog vijeća Stolac, nakon ponovljenih izbora u ovom hercegovačkom gradu. Izabran je zamjenik predsjedavajućeg Vijeća, a Inicijativa za Stolac nije željela da dostavi ime bošnjačkog kandidata za predsjedavajućeg. U prisustvu OSCE-a novinari su, pred početak sjednice, zamoljeni da napuste opštinsku salu.