Visokoobrazovani u BiH ostaju na birou

U Bosni i Hercegovini ima više od pola miliona nezaposlenih. Deseci su visokoobrazovane osobe.Stručnjaci upozoravaju da se i dalje obrazuju generacije mladih, a da se ne vodi računa koliko je i kakvog kadra potrebno i koliko će ga biti potrebno na tržištu rada.O reformama se, pak, više priča nego što se provode, kažu čak i […]