Dobrodošlica izbjeglicama u grčkom selu

I dok hiljade izbjeglica i dalje ne mogu da napuste Grčku, jedno malo selo prihvata pridošlice. Za 200 Sirijaca ukazana je dobrodošlica u selu Konica. Veliki broj mještana potomci su izbjeglih Grka koji su prije više od 100 godina morali da napuste Tursku.

I dok hiljade izbjeglica i dalje ne mogu da napuste Grčku, jedno malo selo prihvata pridošlice.

Za 200 Sirijaca ukazana je dobrodošlica u selu Konica. Veliki broj mještana potomci su izbjeglih Grka koji su prije više od 100 godina morali da napuste Tursku.