Kontekst: Poreska dugovanja u BiH

Kako i zašto je poreski dug u Federaciji BiH narastao na gotovo dvije milijarde eura?Zašto su državne kompanije najveći dužnici i hoće li dugovanja ikada platiti?Ko je odgovoran, a ko će snositi posljedice zbog finansijskog kolapsa?     Vlada Federacije BiH odlučila je prolongirati rok za prislinu naplatu poreza i blokadu računa najvećim dužnicima.Preduzeća u većinskom vlasništvu […]