Segregacija učenika u RS-u

Potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić protestovao je protiv odluke vlasti RS-a koja se odnosi na tretman učenika unutar obrazovnog sistema. Riječ je o tome da se učenici koji govore hrvatskim ili bosanskim jezikom diskriminiraju, jer je pedagoški zavod ta dva jezika izostavio u đačkoj knjižici.

Potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić protestovao je protiv odluke vlasti RS-a koja se odnosi na tretman učenika unutar obrazovnog sistema. Riječ je o tome da se učenici koji govore hrvatskim ili bosanskim jezikom diskriminiraju, jer je pedagoški zavod ta dva jezika izostavio u đačkoj knjižici.