Porodica iz Idomenija prihvatila 18 izbjeglica

Stotine izbjeglica napustile su Idomeni i putničkim autobusima otputovale za Atinu. U kampu ih ipak i dalje ima između 12 i 14 hiljada, jer nove stalno pristižu. Osim humanitarnih organizacija, o njima brine i lokalno stanovništvo. Posjetili smo porodicu Tombulidis, koja je vrata svog doma otvorila Sirijcima u nevolji.

Stotine izbjeglica napustile su Idomeni i putničkim autobusima otputovale za Atinu. U kampu ih ipak i dalje ima između 12 i 14 hiljada, jer nove stalno pristižu. Osim humanitarnih organizacija, o njima brine i lokalno stanovništvo. Posjetili smo porodicu Tombulidis, koja je vrata svog doma otvorila Sirijcima u nevolji.