Šid: Snijeg ne usporava dolazak izbjeglica

Unatoč snijegu i niskim temperaturama, duž balkanske rute konstantan je priliv izbjeglica.Dolaze najviše sa Bliskog Istoka i sjevera Afrike.Prema podacima UNHCR-a, kroz teritoriju Srbije i dalje dnevno prolaze do tri hiljade ljudi.Sa željezničke stanice u Šidu, na zapadu Srbije, organizirani prijevoz izbjeglica vozovima hrvatske željeznice ka Hrvatskoj i dalje, ka Zapadnoj Evropi, teče nesmetano.  
Unatoč snijegu i niskim temperaturama, duž balkanske rute konstantan je priliv izbjeglica.
Dolaze najviše sa Bliskog Istoka i sjevera Afrike.
Prema podacima UNHCR-a, kroz teritoriju Srbije i dalje dnevno prolaze do tri hiljade ljudi.
Sa željezničke stanice u Šidu, na zapadu Srbije, organizirani prijevoz izbjeglica vozovima hrvatske željeznice ka Hrvatskoj i dalje, ka Zapadnoj Evropi, teče nesmetano.