Kontekst: Regionalno tržište kapitala

Tržište kapitala dio je šireg finansijskog tržišta i sastoji se od trgovine finansijskim instrumentima na berzi, ali i van nje. Bez berzi i bez slobodnog protoka kapitala ne može se zamisliti tržišna ekonomija. Na tome počivaju sve razvijene zemlje. O berzama i odlikama tržišta kapitala u regiji, a u svjetlu aktuelne ekonomske situacije razgovaramo s […]