Glušac o redovima na željezničkoj stanici u Budimpešti

Na železničkoj stanici u Budimpešti veliki su redovi za kupovinu karata za vozove koji idu ka Nemačkoj. Više detalja ima Jelena Glušac.  
Na železničkoj stanici u Budimpešti veliki su redovi za kupovinu karata za vozove koji idu ka Nemačkoj. Više detalja ima Jelena Glušac.