Drlja o kvotama za prijem migranata

Na današnjem samitu Evropske unije, raspravlja se o velikom prilivu migranata iz Afrike i sa Bliskog istoka. Mađarska je jednostrano prekinula azilantski program Evropske unije, dok je Velika Britanija dodatno pojačala kontrolu granica u francuskoj luci Kale. U Briselu je Katarina Drlja.  

Na današnjem samitu Evropske unije, raspravlja se o velikom prilivu migranata iz Afrike i sa Bliskog istoka. Mađarska je jednostrano prekinula azilantski program Evropske unije, dok je Velika Britanija dodatno pojačala kontrolu granica u francuskoj luci Kale. U Briselu je Katarina Drlja.